נק׳ איסוף – מזרני ירושלים

ירושלים (תלפיות)

פייר קינג 37